SÄVAR MUSIK- OCH RIKSTEATERFÖRENING erbjuder teater,
musik och annan scenkonst genom en så mångsidig
programverksamhet som möjligt.
Föreningen stödjer och samverkar med andra lokala
organisationer med kulturell anknytning.

Sävar Musik- och RiksTeaterförening
Violvägen 2
918 31 Sävar

Sävar Musik och Riksteaterförening önskar er
Varmt Välkomna till våra arrangemang hösten 2016
Du kan också anmäla dig som medlem i vår förening.
Kontakta Britt Lindberg 090-502 45